Font Size

Cpanel

У партнерству (2)

Савез удружења за помоћ особама са Даун синдромом Србије, у партнерству са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије – АПИ Србије, а уз подршку Министарства за рад и социјалну политику, отпочео је са реализацијом пројекта  „Подизање свести локалних заједница и друштава за помоћ особама са Даун синдромом у Србији за нове социјалне услуге за особе са инвалидитетом”.
Трибине на тему ’’Социјалне услуге за особе са инвалидитетом на локалном нивоу – могућности за успостављање и њихов значај’’ од којих је једна намењена самим особама са тешкоћама, њиховим родитељима и стручњацима, а друга представницима локалне самоуправе и других релевантних установа и организација, реализоване су 11. И 12.10 2011 године у Зајечару. 
Савез удружења за помоћ особама са Даун синдромом Србије, у партнерству са Асоцијацијом за промовисање инклузије Србије – АПИ Србије, а уз подршку Министарства за рад и социјалну политику, отпочео је са реализацијом пројекта  „Подизање свести локалних заједница и друштава за помоћ особама са Даун синдромом у Србији за нове социјалне услуге за особе са инвалидитетом”.
 
У оквиру пројекта, организоваће се серија трибина са темом ’’Социјалне услуге за особе са инвалидитетом на локалном нивоу – могућности за успостављање и њихов значај’’, са циљем да се кроз успостављање сарадње свих релевантних локалних актера побољшају услови за унапређење постојећих и успостављање нових социјалних услуга намењених особама са инвалидитетом на нивоу локалних заједница.
 
Трибине  ће се реализовати у 6 градова у Србији: Зајечару, Сремској Митровици,  Јагодини, Новом Саду , Београду и Нишу.
 
У партнерству