Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Вести из пројекта: Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Кроз пројекат “ САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (“Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 24.06.2016., реализована је трећа активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Суботици за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

Кроз пројекат “САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 21.06.2016., реализована је друга активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Новом Пазару за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

Кроз пројекат “САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (“Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 16.06.2016., реализована је прва активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Власотинцу за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

Пројекат “Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама подржава Делегација Европске Уније у Републици Србији, у оквиру програма EIDHR Country Based Support Scheme 2016.

Циљ овог пројекта је допринос поштовању људских права особа са инвалидитетом у Србији, у складу са UNCRPD и европском стратегијом о инвалидности 2010-2020.

Специфични циљеви су снажење и укључивање особа са интелектуалним тешкоћама у активну борбу за своја права и јачање капацитета удружења грађана за формирање група са самозаступање, спровођење међународних и националних правних аката, стварање националне мреже самозаступника и повезивање са Европском платформом самозаступника (EPSA).

Пројекат се реализује у 8 градова у Србији: Власотинцу, Новом Пазару и Суботици, као новим локалним заједницама и  Нишу, Јагодини, Новом Саду, Београду и Панчеву као локалитетима у којима су већ формиране групе за самозаступање. Пројекат је започет 25.04.2016 и током наредних 24 месеца кроз овај пројекат ће бити обезбеђена систематска подршка особама са интелектуалним тешкоћама да говоре у своје име о проблемима  који утичу на њихов живот  и заговарају своје ставове пред другим друштвеним групама, политичарима и доносиоцима одлука, као и пред друштвом у целини.

Вести