Font Size

Cpanel

Вести из пројекта: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани (15)

Реализација шесте пројектне активности – тренинга под називом “ Дебата о социјалном предузетништву ”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организован је у периоду од 27. – 29. маја 2016. у Охриду, Македонија. Тродневни тренинг из области развоја социјалног предузетништва садржао је следеће теме :

 1. Увод у социјално предузетништво ( Невен Маринковић, Смарт Колектив)
 2. Социјално предузетништво у Србији и ЕУ, стање, правни оквири и примери- Невен Мариновић , Смарт Колектив)
 3. Примери из праксе - рад у групама, идеје за покретање социјалних предузећа - Невен Мариновић, Смарт Колектив)
 4. Представљање идеја, анализа, групна дискусија, закључци- Невен Мариновић , Смарт Колектив)
 5. Социјално предузетништво - искуства из Македоније, Душан Томшиќ , Министарство за труд И социјалну политику Македоније
 6. Развој социјалног предузећа - Аница Спасов , Наша Кућа
 7. Искуства са студијске посете Јапану - Аница Спасов , Наша Кућа
 8. Представљање социјалног предузећа ИК студио, модел добре праксе, Јован Марковић, ОШ. Милан Петровић

Едукацији, је присуствовало укупно 47 учесника из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске и домаћинске организације Порака из Македоније као и представници Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Р Србије.
Целокупан рад организован је по принципу излагања презентација и сликовитог приказа схема и корака у планирању и реализацији производње наменских производа са циљем остваривања профита, али и социјалне мисије ових предузећа. Обука је подстакла и дискусију везану за законску регулативу из ове области и отворила мноштво идеја за развој социјалног предузетништва.

Циљ тренинга је био упознавање и оснаживање учесника за развијање социјалног предузетништва (удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела) као могућности радног ангажовања и запошљавања особа са инвалидитетом и других маргинализованих категорија.

Постигнут је висок ниво интеракције, размене идеја и ширења партнерских контаката са циљем квалитетније реализације пројектних идеја из ове области.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Установа за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар“ (СЕЦ) из Бања Луке, партнерска је организација на пројекту “Ка европским вредностима – особе с инвалидитетом као равноправни грађани”. Подстакнута разменом искуства и знања, развила је програм обуке под називом "Менаџмент волонтера". Више о обуци, можете погледати у наставку.

Менаџмент волонтера

 

 

Реализација пете пројектне активности –радионице/тренинга под називом “Програм радног ангажовања за ОСИ”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организована је у периоду од 22. – 24. априла 2016. у Новом Саду, Србија.

Тродневни тренинг из области радног ангажовања ОСИ, садржао је следеће теме:

 • Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом
 • Подршка запошљавању ОСИ
 • Прилагодјавање радног места и приступачност уз коришћење асистивне технологије
 • Демонстрација прилагодјеног радног места
 • Програм радног ангажовања – пример добре праксе Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“, Јагодина
 • Практичан рад у пекари - Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“, Јагодина
 • Национална искуства у образовању и професионалном оспособљавању ОСИ
 • Рад у пољопривредним радионицама за кориснике- тече паралелно са презентацијама до ручка
 • Запошљавање особа са инвалидитетом –Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
 • Презентација Радног центра ШОСО Милан Петровић
 • Презентација пољопривредних радионица, ШОСО Милан Петровић
 • Пример медјународне сарадње, ШОСО Милан Петровић
 • Презентација радионице ра рециклажу папира
 • Практичан рад у радионици за рециклажу папира
 • Национална искуства - Друштвено одговорно пословање у процесу подршке ОСИ

Тренингу/радионици су заједно присутвовали стручни радници и корисници – особе са инвалидитетом. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта (8 представника), скупу су присуствовали: Србија- Центар за оријентацију друштва из Београда (2 представника) Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине (6 представника), Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша(4 представника), и Удружење “На пола пута” из Панчева (4 представника); Италија - Регионални Институт Ритмајер из Трста (4 представника; Хрватска - Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара (5 представника); Босна и Херцеговина - Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке (4 представника): Македонија - Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља (4 представника); Црна Гора - Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља (4 представника); Словенија - Завод за глуве и наглуве из Љубљане (4 представника).

Инклузивни центар “Др. Милан Петровић” из Новог Сада (7 представника), је имао улогу домаћина скупа и сјајно угостио све присутне, првенствено у професионалном смислу, показујућу све ресурсе и искуства везана за тему – радно ангажовање. Поред званичних 7 учесника, испред Инклузивног центра је било укључено још много учесника, како стручних радника, тако и корисника, будући да је скуп одржан у њиховом граду. Инклузивни центар “Др. Милан Петровић” је овом скупу дао посебан допринос кроз презентовање свог рада и искуства, а посебно кроз обилазак радних центара и практично опробавање корисника у разним пословима.

Поред учесника испред партнерских организацијана пројекту, скуп је увеличала и госпођа Јасмина Станић, које се у улози тренера појавила испред Покрајинског завода за рад, запошљавање,и родну равноправност.

Укупан број учесника овог скупа је 57.

Целокупан рад организован је по принципу излагања презентација, размене практичних искустава и циљаних радионица кроз рад у малим групама, како корисника и стручних радника заједно, тако и циљаних радионица усмерених посебно на кориснике у складу са тематиком.

Циљ тренинга је био упознавање примера добре праксе у побољшању могућности запошљавања особа са интелектуалним тешкоћама, често лишених пословне способности и искључених из отвореног тржишта рада. Програм се заснива на пилотираном, тестираном и одобреном програму радног ангажовања од стране пројектних партнера из Србије, а који је акредитован од стране Републичког Завода за социјалну заштиту.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Слободне активности корисника током реализације четврте пројектне активности –радионице/тренинга под називом “Вршњачка подршка и имплементација услуге”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“,у периоду од 18. – 20. марта 2016. у Београду, Србија.

Корисници су имали прилику да обиђу туристичке знаменитости Београда, посете Београдски Зоо врт, изађу на дружење у оближњи Мекдоналдс,уживају у гитари на журци у једној од заједница становања АПИ Србије са новостеченим другарима – корисницима АПИ Србије. Ево делића атмосфере.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Реализација четврте пројектне активности –радионице/тренинга под називом “Вршњачка подршка и имплементација услуге”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организована је у периоду од 18. – 20. марта 2016. у Београду, Србија.

Тродневни тренинг из области вршњачке подршке и имплементације услуге,одржан је кроз сарадњу АПИ Србије и Републичког завода за социјалну заштиту,а садржао је следеће теме:

 • Одрживе социјалне услуге у заједници
 • Потребе и ресурси
 • Квалитет социјалне услуге
 • Управљање локалним социјалним услугама
 • Планирање као развојна компонента социјалне услуге
 • Развој кадрова – унапређење компетенција пружалаца услуга као предуслов квалитета услуге
 • Праћење и евалуација услуге
 • Значај услуге Вршњачке подршке за живот у заједници
 • Од првог контакта до активне подршке - фазе у пружању услуге
 • Особе са тешкоћама као чланови Службе подршке
 • Изазови у раду и како их превазићи

Тренингу/радионици су заједно присутвовали стручни радници и корисници – особе са инвалидитетом. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта (10 представника), скупу су присуствовали: Србија- Центар за оријентацију друштва, Београд (2 представника); Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине (3 представника), Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша(4 представника), Инклузивни центар “Др. Милан Петровић” из Новог Сада (4 представника), и Удружење “На пола пута” из Панчева (4 представника); Италија - Регионални Институт Ритмајер из Трста (4 представника; Хрватска - Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара (4 представника); Босна и Херцеговина -  Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке (2 представника): Македонија - Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља (4 представника); Црна Гора -  Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља (4 представника); Словенија- Завод за глуве И наглуве из Љубљане (4 представника), што је укупно 49 учесника.

Целокупан рад организован је по принципу излагања презентација, размене практичних искустава и циљаних радионица кроз рад у малим групама, како корисника и стручних радника заједно, тако и циљаних радионица усмерених посебно на кориснике у складу са тематиком.

Циљ тренинга је био упознавање и оснаживање учесника за развијање и имплементације услуге вршњачке подршке као иновативног приступа у оквиру којег се особе са инвалидитетом кроз стицање потребних вештина и знања оснажују за пружање подршке својим вршњацима и старим особама у локалној заједници. Истражени су пракса и изазови вршњачке подршке, а особе са инвалидитетом-корисници АПИ Србије, су имали прилику да представе своје искуство као искусни пружаоци услуге.
Током рада постигнут је висок ниво интеракције и размене идеја.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Вести