Font Size

Cpanel

Вести из пројекта: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани (15)

Представници АПИ Србије су били учесници на Презентацији програма „Европа за грађане и грађанке“, организованом 25.1.2016. г у Палати Србија од стране Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Презентација је организована са циљем представљања успешних пројеката који су тренутно у реализацији, а одобрени су 2015. године, као и будућих шанси за аплицирање у оквиру овог програма.

Драгомир Лукић је представио пројекат „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“ , који АПИ Србије спроводи у оквиру мере „Пројекти организација цивилног друштва“ поменутог програма. Излистане су препреке и тешкоће у реализацији пројекта и размењена искуства међу учесницима на програму, док су заинтересовани учесници искористили прилику да се из прве руке распитају о условима и специфичностима имплементације пројеката у оквиру овог програма. Свим учесницима – будућим апликантима је понуђен контакт АПИ Србије ради подршке, сарадње и размене искустава са циљем успешне рализације будућих пројеката.

Реализација треће пројектне активности – тренинг под називом “Волонтеризам као средство укључивања особа са инвалидитетом”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организован је у периоду од 11. – 13. децембра 2015. у Вуковару, Хрватска. Тродневни тренинг из области волонтеризма као средства укључивања особа са инвалидитетом, садржао је следеће теме :

 1. Волонтирање ученика– приказ пројекта ОШ Јосипа Матоша „Кад се мале руке сложе“ (мр. сц. Аница Бирач, равнатељица ОШ Јосипа Матоша Вуковар
 2. Волонтеризам у основној школи (Катица Маћешић, педагогиња ОШ Митница)
 3. Волонтирањем до свог мјеста у друштву (Јелена Каменко, Волонтерски центар Осијек)
 4. Волонтирањем до свог мјеста у друштву (Јелена Каменко, Волонтерски центар Осијек)
 5. Црвени крст – организација која почива на волонтерском раду
 6. О волонтерима и волонтирању
 7. Сарадња и партнерства на локалном нивоу – предуслов за ангажовање волонтера
 8. Волонтерски рад и одговорности – волонтерски менаџмент
 9. Законска и подзаконска акта која уређују област волонтирања у Србији
 10. Волонтерски центар Школе за основно и средње образовање „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ са домом ученика; Волонтерски менаџмент; Обука волонтера за рад са децом и младима са сметњама у развоју кроз приказ метода и техника рада у школи за основно и средње образовање „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ са домом ученика; Волонтерски рад и волонтерски програми у локалној заједници; искуства волонтера у школи за основно и средње образовање „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ са домом ученика
 11. Волонтерски сервис средњшколаца и основаца у НВО Зрацак наде и Дневном центру Пљевља - успјеси и изазови у раду од 2009. године до данас ( НВО Зрачак наде-волонтерски центар)

Едукацији, је присуствовало 28-оро учесника из Србије, 4-оро из Македоније, 4-оро из Црне Горе, 4-оро из Босне и Херцеговине, 5-оро из Словеније и 8-оро из домаћинске организације из Хрватске што је укупно 53 учесника. Целокупан рад организован је по принципу излагања презентација, размене практичних искустава и циљаних радионица .

Циљ тренинга је био упознавање и оснаживање учесника за развијање волонтеризма као средства за укључивање особа са инвалидитетом. Током рада постигнут је висок ниво интеракције и размене идеја као могућности удруживања и аплицирања на будуће конкурсе, а самим тим и отварање могућности за веће учешће особа са инвалидитетом у активностима у заједници.


Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

Обука је реализована у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организован је у периоду од 23. – 25. октобра у Сисевцу, .кроз презентације, радионице, дискусије и рад у малим групама.

Тродневни тренинг из области самозаступања особа са инвалидитетом и грађанских права дао је одговоре на питања:

 • Како да се заступамо у јавности?
 • Шта треба да научимо да би смо се заступали у јавности?
 • Како планирамо активности?
 • Коме се обраћамо када се заступамо?

Теме које су се обрађивале су следеће:

 1. Јавно заступање - упознавање са концептом заступања у јавности, као начином решавања заједничких проблема групе људи;
 2.  Кораци у јавном заступању - радионица кроз коју су се учесници упознали са корацима које је неопходно предузети приликом заступања одређене теме у јавности, и бавили се дефинисањем проблема и одређивањем циља заступања на  непосредан начин;
 3. Одређивање публике – радионица кроз коју су излистани сви актери у процесу јавног заступања, дефинисане њихове позиције и улоге, а сами учесници су кроз вежбу креирања “карте моћи” могли да одреде све актере у решавању већ одређених циљева јавног заступања.
 4. Практична искуствасамозаступника у јавном заступању - представљање две самозаступнице Групе за самозаступање-АПИ Србије које су изнеле примере самозаступничког активизма и јавног заступања особа са интелектуалним тешкоћама. Такође, активну улогу су узели и остали учесници који су поделили своја искуства.
 5. Креирање поруке и начина комуникације – учење основних карактеристика поруке И начина комуникације. Кроз практичну вежбу учесници су креирали поруке у зависности од публике којој је намењена и начину њеног преношења.
 6. Стратегије и технике самозаступања у јавности – учење елементарних знања о начинима јавног заступања и техникама којима се можемо користити у том процесу. Учесници су практично увежбавали технике заступања.
 7. Планирање активности – уз презентацију и практичну вежбу, учесници су кроз СWОТ анализу радили на чиниоцима који утичу на добро планирање активности јавног заступања и омогућавају бољу процену реалних могућности организација које ће се у будућности бавити јавним заступањем.
 8. План акције – овом темом су се бавили на практичан начин и креирали шестомесечни план акције, на основу кога ће свака организација покренути групу за самозаступање у својој средини.
 9. Људска права – упознавање са људским правима особа са инвалидитетом.
 10. Права особа са инвалидитетом – практична примена Конвенције о правима особа са инвалидитетом и њених кључних концепата.
 11. Покрет за права особа са интелектуалним тешкоћама - питање положаја особа са инвалидитетом у  друштву, као и питање могућности и препрека у постизању једнакости у друштву.
 12. Завршни састанак и договор око даљих активности – који се одржао по завршетку тродневне едукације, на коме је менаџер пројекта др Драгомир Лукић, изнео очекивања од партнерских организација која се тичу основања и јачања група за самозаступање особа са инвалидитетом у локалним заједницама. Договорени су  и наредни кораци у реализацији пројекта.

Трећем састанку пројектних партнера, односно едукацији,  присуствовали су по бар 1 стручни сарадник и 1 корисник из свих партнерских организација, укупно 37 учесника. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта и Центра за оријентацију друштва као главног партнера, састанку су присуствовали: Регионални Институт Ритмајер из Трста, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар “Др. Милан Петровић” из Новог Сада, Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара, Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке, Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља, Завод за глуве и наглуве из Љубљане, Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља и Удружење “На пола пута” из Панчева.

Други састанак свих организација учесница у пројекту “Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани” организован је у периоду од 18 – 20. септембра у Сисевцу. Тродневни тренинг из области грађанских права и самозаступања особа са интелектуалним тешкоћама, садржао је:

 1. Интерпретацију људских права особа са инвалидитетом и моделе инвалидности са посебним освртом на промену парадигме од медицинског модела ка моделу инвалидности заснованог на људским правима.
 2. Разматрање принципа људских права на којима је заснована Конвенција о правима особа са инвалидитетом и њених кључних концепата, као и значајних чланова Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом са посебним фокусом на практичну примену овог важног документа; питање положаја особа са инвалидитетом као равноправних чланова друштва на глобалном нивоу; питање могућности и препрека у постизању једнакости у друштву.
 3. Представљање примера добре праксе укључивања корисника у све фазе пружања услуга подршке уз радионицу која је имала за циљ да утврди моделе укључивања корисника у све фазе пружања услуга који би могли бити примењени у организацијама из којих учесници долазе.
 4. Радионице које су имале за циљ упознавање учесника тренинга са самоодређењем особа са интелектуалним тешкоћама, начинима практичног рада који подстичу самоодређење као основу за развој самозаступничких вештина.
 5. Радионице које су имале за циљ упознавање учесника тренинга са покретом самозаступања особа са интелектуалним тешкоћама, типовима самозаступања и моделима група за самозаступање.
 6. Радионице које су имале за циљ упознавање учесника са моделом понашања професионалаца који се баве самозаступањем особа са интелектуалним тешкоћама, сензибилизацијом окружења и вештинама промоције грађанских права.

Састанку, тј. едукацији, су присуствовала по најмање два стручна радника, представника свих партнерских организација, изузев Установе за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке, испред кога је присуствовао један представник, укупно 28 учесника. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта и Центра за оријентацију друштва као главног партнера, на састанак су дошли представници свих организација које учествују у пројекту: Удружење “На пола пута” из Панчева, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар “Др. Милан Петровић” из Новог Сада, Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара, Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке, Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља, Завод за глуве и наглуве из Љубљане, Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Раy” из Пљеваља и Институто Instituto Regionale Rittmeyer Per I Ciechi Di Trieste.

 

Прва активност у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, припремни састанак пројектних партнера, одржан је у Трсту, Италија, од 04. 09. 2015. до 06.09. 2015. године.

Састанку су присуствовала по најмање два представника свих партнерских организација, као и корисници- особе са инвалидитетом, укупно 36 учесника. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије, те Центра за оријентацију друштва, састанку су присуствовали представници свих организација које учествују у пројекту: Удружење “На пола пута” из Панчева, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар из Новог Сада, Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара, Установа за бразовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке, Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља, Завод за глуве и наглуве из Љубљане, Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља и  Instituto Regionale Rittmeyer Per I Ciechi Di Trieste.

Циљ овог састанка било је упознавање учесника пројекта са мисијом, циљевима и активностима сваке организације, размена искустава и добре праксе, представљање циљева пројекта, основних активности и активности које се односе на видљивост пројекта, формулисање начина на који ће се активности спровести и дефинисање улоге сваке организације учеснице у реализацији пројектних активности. Представљени су чланови пројектног тима. На крају је уследило потписивање меморандума о сарадњи свих партнерских организација.

Пројекат се реализује у оквиру програма Европа за грађане финансираног од стране ЕУ.

Страна 3 од 3
Вести