Font Size

Cpanel

Реализација седме пројектне активности –Конференције, Нови Сад, Србија

недеља, 10 јул 2016 22:43

Реализација седме и последње пројектне активности –Завршне конференције“ у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организована је 8. јула 2016. у Новом Саду, Србија.

Конференцији је била јако посећена, а присуствовали су јој представници партнерских организација на пројекту-како стручни радници, тако и особе са инвалидитетом. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта, скупу су присуствовали: Србија- Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине , Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Центар за оријентацију друштва,  и Удружење “На пола пута” из Панчева; Италија - Регионални Институт Ритмајер из Трста; Хрватска - Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара; Босна и Херцеговина - Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке; Македонија - Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља; Црна Гора - Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља; Словенија - Завод за глуве и наглуве из Љубљане. Инклузивни центар “др Милан Петровић” из Новог Сада је имао улогу домаћина скупа.

Поред учесника испред партнерских организација на пројекту, скуп су увеличали и представници и доносиоци одлука са републичког, покрајинског и локалног нивоа, као и стручни радници из Центара за социјални рад и разних организација које се баве особама са инвалидитетом или социјалном заштитом.

Неки од примера јесу Кабинет градоначелника Новог Сада, испред кога је скупу присуствовао и помоћник градонечелника, господин Александар Петровић, Републички завод за социјалну заштиту, испед кога је скуп увеличало неколико представника укључујући директора, господин Предрага Петровића, Национална служба за запошљавање, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Заштитник грађана града Новог Сада, Центар за социјални рад града Новог Сада, Покрајински завод за социјалну заштиту, Дом за одрасла и инвалидна лица Ниш, Школа Милан Петровић из Новог Сада, Амбуланта за психијатрисјке болести “Др. Селаковић”, и остали.

Скуп је био медијски пропраћен од стране РТВ Нови Сад И РТВ Војводина.

Конференцији је присуствовало 108 учесника.

На конференцији је презентован ток имплементације пројекта, као и резултати пројекта проистекли из међусобне сарадње и активног учешћа на пројектним активнностима-семинарима и едукацијама. Свака од партнерских организација је кроз кратку презентацију представила своје учешће и конкретне спроведене акитвности-примену научених лекција на нивоу организације током пројекта, што је показало разноликост и широк дијапазон примене научених знања и вештина у различитим срединама, секторима и условима.

Најављено је издавање водича који ће уобличити модел самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, на бази пројектних резултата и међусобне сарадње.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

 

Вести Реализација седме пројектне активности –Конференције, Нови Сад, Србија