Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Партнери у пројекту " Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ СРБИЈЕ (АПИ Србије)

Београд, Србија

АПИ Србије је невладина, непрофитна организација која настоји да промовише укључење особа са интелектуалним тешкоћама у све области друштвеног живота, као и поштовање њихових грађанских права. Тим АПИ Србије чине стручњаци различитих профила са вишегодишњим искуством на пољу развијања социјалних услуга у заједници, од којих је најзначајнија Становање уз подршку. АПИ Србије поседује  вишегодишње искуство у јачању капацитета особа са интелектуалним тешкоћама, како би заступали своја грађанска права, кроз самоодређење и самозаступање особа са интелектуалним тешкоћам. Такође,АПИ Србије активно ради на подизању капацитета организација цивилног друштва како би у својим локалним заједницама формирале групе за самозаступање и подстиче јачање веза међу партерским организацијама и међу формираним групама за самозаступање, ради заједничког залагања за поштовање грађанских права особа са интелектуалним тешкоћама на националном нивоу.

УДРУГА ЗА САМОЗАСТУПАЊЕ

Загреб, Хрватска

Удруга за самозаступање је невладина, непрофитна удруга основана у Загребу 2003. године. Основали су је чланови скупине за самозаступање који су кроз дугогодишњи заједнички рад стекли вештине самоодређења и самозаступања. То је прва и засад једина удруга у Хрватској, али и широј регији, коју су основале особе с интелектуалним тешкоћама и једина која им омогућава да самостално изражавају своје потребе и да се боре за остваривање својих права. Основана је с циљем побољшања положаја особа с интелектуалним тешкоћама у Хрватској односно стварањем друштва у којем су особе с интелектуалним тешкоћама равноправни грађани, кроз њихово укључивање и активно суделовање у животу друштва и локалне заједнице. Удруга за самозаступање настоји у свом раду сарађивати са сличним групама у земљи и иностранству како би се покрет и идеје самозаступања прошириле и ојачале у Хрватској.

 

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА НИШ

Ниш,Србија

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш пружа помоћ особама са интелектуалним сметњама и њиховим породицама у остваривању законских и других права. Удружење иницира и учествује у свим акцијама и подржава активности за особе са интелектуалним инвалидитетом; настоји да информише јавност о особама са интелектуалним инвалидитетом, да иницира и пружа помоћ за институционалне и ванинституционалне облике заштите за своје чланове у складу са њиховим способностима; обезбеђује рехабилитацију у складу са очуваним способностима, као и рад на информисање чланова о свим променама и позитивним законским прописима; Образује родитеље за успешнији и рани третман особа са интелектуалним инвалидитетом у породичном окружењу; Окупља особе са интелектуалним тешкоћама кроз свакодневни образовни рад, рехабилитацију, радну терапију и спроводи програме - '' Дневни центар '' и '' Пауза од родитељства ''.

Опис пројекта "Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

Општи циљ – Да се допринесе поштовању људских права особа са инвалидитетом у Србији, у складу са UNCRPD и European Disability Strategy 2010-20.

Специфични циљеви - 1)Јачање ОСИТ да преузму активну улогу у залагању за своја људска права и социјалну инклузију кроз ширење добре праксе самозаступања широм Србије, и 2) јачање утицаја ОСИТ и њихових организација цивилног друштва у спровођењу међународних и националних правних аката кроз стварање националне мреже самозаступника и њеног повезивања са Европском платформом самозаступника (ЕПСА).

Циљна група: 100 ОСИТ из 7 општина у Србији; 40 чланова породица ОСИТ, 3 националне институције, локалне власти и институције; 10 ОЦД које се баве питањима ОСИТ; други релевантни актери у Србији

Крајњи корисници: 300 ОСИТ; 1000 грађана из 7 општина у  Србији

Очекивани резултати: 1) 3 ОЦД ће стећи знања и вештине за подршку ОСИТ да преузму активну улогу у процесу доношења одлука; 2) 3 нове групе за Самозаступање ће бити формиране у Суботици, Новом Пазару и Власотинцу; 3) капацитети 4 раније успостављених група за самозаступање у Нишу, Панчеву и Новом Саду ће ојачати; 4) 100 ОСИТ ће се укључити у групе за самозаступање; 5) 50 ОСИТ ће спровести холистичко праћење људских права ОСИТ; 6) дијалог ОЦД и ОСИТ - самозаступника са  националним и локалним институцијама и представницима "политичких актера"ће бити успостављен; 7) Национална мрежа самозаступника и потпуније везе са мрежом ЕПСА ће бити развијене; 8) права која су дефинисана у UNCRPD и у Закону о  социјалној заштити Републике Србије ће бити пуније спроводена.
Главне активности: Припрема - Иницијална изградња капацитета организација цивилног друштва и самозаступника; Сензибилизација за самозаступање - усмерена ка породицама и професионалацима, широј локалној заједници и локалним властима и институцијама; Учење за самозаступање - формирање ОСИТ групе за самозаступање, тренинг о самозаступању; Изградња капацитета - семинар о јавном заступању; Семинар о праву на приступ информацијама (Еасy то реад), семинар о праћењу права ОСИТ; Мониторинг права ОСИТ на локалном нивоу - спровођење мониторинга ОСИТ, идентификације приоритета за заступање; Самозаступнички активизам - активности у локалним заједницама, дијалог са "политичким актерима" у складу са приоритетима дефинисаним током мониторинга, видео-активизам; Стварање националне мреже самозаступника и повезивање са ЕПСА - размена знања и искустава о самозаступању из ЕУ; умрежавање, приступање ЕПСА мрежи и активно учешће у активностима ЕПСА-е; Регионална конференција о самозаступању; Промотивне активности (Easy to read публикација; конференција за новинаре, веб-сајт, филмови и изложба).

Подаци о пројекту " Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

Уговарач: Делегација Европске Уније у Републици Србији
Програм: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2014 & 2015 for Serbia
Буџетска линија: 02.01.01.06       
Референца: EuropeAid/136560/DD/ACT/RS

Назив пројекта: Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији
Број и назив компоненте програма: Лот 2
Локација:  Јужна Србија (Ниш и Власотинце), Северна Србија (Нови Сад и Суботица), Југозападна Србија(Санџак- Нови Пазар), Централна Србија (Јагодина и Панчево) и Београд, Србија

Назив носиоца пројекта: Асоцијација за промовисање инклузије Србије
Правни статус: Непрофитна, невладина организација

Укупни буџет пројекта (А): € 198,614.40
Допринос Делегације ЕУ (Б): € 188,683.68
Укупно трајање пројекта: 24 месеца

Контакт: 
Поштанска адресаАсоцијација за промовисање инклузије Србије, Кнеза Милоша 51, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 361 01 50
Факс: +381 11 361 01 50
Контакт особа: Драгомир Лукић
Адреса е-поште контакт особе: info (at) sapi.rs
Вебсајт: www.sapi.rs

O пројекту