Font Size

Cpanel

Ка бољој интеграцији у заједницу: ГО Савски венац:Услуге помоћи у кући

Општи циљ пројекта је допринос побољшању услова живота и интеграције избеглица и интерно расељених лица на територији општине Савски венац кроз развој и пружање услуге помоћ у кући – подршка за живот у заједници , у складу са Националном стратегијом за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица (2002.).

Специфични циљ пројекта је унапређење професионалних вештина и запошљавање 5 избеглих и интерно расељених лица у оквиру услуге помоћи у кући - подршке за живот у заједници за особе са инвалидитетом на територији општине Савски венац током 2011. и 2012. године.

О АПИ Пројекти Пројекти Европске уније 2012.год Ка бољој интеграцији у заједницу: ГО Савски венац – Услуге помоћи у кући