Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Национална кампања "Мој глас моја права"

Асоцијације за промовисање инклузије Србије спроводи националну кампању под називом “Мој глас, моја права” која ће бити спроведена, током шест месеци, у оквиру пројекта “Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији”.

Национална кампања представља значајан вид борбе против предрасуда, које представљају ограничења у остваривању позитивних интеракција. Сви људи имају право да доносе одлуке, да решавају своје проблеме, да говоре у своје име и да траже остварење својих права за која мисле да су ускраћена.

Основни циљ 

Циљ националне кампање је да се подигне ниво информисаности  грађана о  правима особа са интелектуалним тешкоћама у систему социјалне заштите. Циљ кампање је да се подигне ниво поштовања људских права кроз повећање свести о постојању група за самозаступање  чији чланови имају за циљ активну борбу за своја права која су им често ускраћена. 

Сви људи имају право да доносе одлуке, да решавају своје проблеме , да говоре у своје име и да траже остварење својих права за која мисле да су им ускраћена.

Формиране групе за самозаступање у 8 градова Србије ће обраћајући се свим грађанима ставити акценат на подизање свести о основним правима корисника дефинисаних Законом о социјалној заштити и неопходности и могућности њиховог остваривања.

Кроз кампању ће се користити извештај Мониторинг права особа са интелектуалним инвалидитетом, на основу чијих ће података бити покренуто више дискусија у различитим активностима.

Креиран извештај ће бити послат заштитнику грађана, покрајинском омбудсману, повереници за заштиту равноправности и надлежним структурама власти са циљем утицаја на измену законске регулативе и лакшег остваривања права особа са инвалидитетом.

Остваривање основног циља кампање је подршка:

• Унапређењу квалитета живота особа са инвалидитетом кроз примену њихових права у области социјалне заштите

• Спровођењу системских закона

• Повећању доступности социјалних услуга бољим познавањем права корисника

• Унапређењу заштите права корисника

• Унапређењу услова за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама

• Развијању партнерства са другим владиним секторима и невладиним организацијама

 

Права корисника


• Право на доступност социјалне заштите

• Право на информације

• Право на учешће у доношењу одлука

• Право на слободан избор услуга

• Право на поверљивост података

• Право на приватност

• Право на притужбу

 

Шестомесечна кампања обухвата:

1. Дефинисање слогана за јавну кампању

2. Организација промотивних гостовања на локалном и националним телевизијама

  • новински чланци - обезбеђивање простора у штампаним медијима... интервјуи са самозаступницима и објављивање текстова везаним за активности кампање и самозаступника у свим партнерским организацијама
  • тв прилози - снимање ТВ прилога о успешним практичним примерима самозаступања или о самозаступању уопште.

3. Обезбеђивање промоције и дистрибуције филма на националном нивоу – филм који ће да буде израђен мимо кампање ће у кампањи да се више пута прикаже и промовише на свим погодним местима.( у удружењима, у медијима, у неком медијском центру или другом адекватном простору)

4. Припрема и штампање промотивног материјала (мајице, торбице, стони календари, хемијске, нешто од побројаног...)

  • припрема и штампање плаката за брендирање

5. Унутрашње бренидрање- аутобуса нпр.- одштампани плакати би требали да се истакну на видљивим позицијама у сврху повећања видљивости и препознатљивости самозаступања особа са инвалидитетом. На начин да ће се контактирати посредничке агенције за оглашавање нпр. Алма Qуатро и друге. И обезбедити транспарентност у периоду од месец дана.

6. Лобирање - јавне личности, родитељи и стручњаци ће афирмативно говорити о самозаступању - појединци који познају рад организација и група за самозаступање ће писаним и усменим путем кроз кратке видео поруке или онлине текстове дати подршку видљивости и промоцији циља кампање. Записи ће бити објављени онлине на wеб стреаници, фацебоок-у.
Креиран извештај са мониторинга права особа са инвалидитетом ће бити прослеђен свим битним актерима и доносиоцима одлука у циљу побољшања живота и лакшег остваривања права особа са инвалидитетом.

Национална кампања