Font Size

Cpanel

Национална кампања "Мој глас моја права"

Асоцијације за промовисање инклузије Србије спроводи националну кампању под називом “Мој глас, моја права” која ће бити спроведена, током шест месеци, у оквиру пројекта “Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији”.

Национална кампања представља значајан вид борбе против предрасуда, које представљају ограничења у остваривању позитивних интеракција. Сви људи имају право да доносе одлуке, да решавају своје проблеме, да говоре у своје име и да траже остварење својих права за која мисле да су ускраћена.

Основни циљ 

Циљ националне кампање је да се подигне ниво информисаности  грађана о  правима особа са интелектуалним тешкоћама у систему социјалне заштите. Циљ кампање је да се подигне ниво поштовања људских права кроз повећање свести о постојању група за самозаступање  чији чланови имају за циљ активну борбу за своја права која су им често ускраћена. 

Сви људи имају право да доносе одлуке, да решавају своје проблеме , да говоре у своје име и да траже остварење својих права за која мисле да су им ускраћена.

Формиране групе за самозаступање у 8 градова Србије ће обраћајући се свим грађанима ставити акценат на подизање свести о основним правима корисника дефинисаних Законом о социјалној заштити и неопходности и могућности њиховог остваривања.

Кроз кампању ће се користити извештај Мониторинг права особа са интелектуалним инвалидитетом, на основу чијих ће података бити покренуто више дискусија у различитим активностима.

Креиран извештај ће бити послат заштитнику грађана, покрајинском омбудсману, повереници за заштиту равноправности и надлежним структурама власти са циљем утицаја на измену законске регулативе и лакшег остваривања права особа са инвалидитетом.

Остваривање основног циља кампање је подршка:

• Унапређењу квалитета живота особа са инвалидитетом кроз примену њихових права у области социјалне заштите

• Спровођењу системских закона

• Повећању доступности социјалних услуга бољим познавањем права корисника

• Унапређењу заштите права корисника

• Унапређењу услова за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама

• Развијању партнерства са другим владиним секторима и невладиним организацијама

 

Права корисника


• Право на доступност социјалне заштите

• Право на информације

• Право на учешће у доношењу одлука

• Право на слободан избор услуга

• Право на поверљивост података

• Право на приватност

• Право на притужбу

 

Шестомесечна кампања обухвата:

1. Дефинисање слогана за јавну кампању

2. Организација промотивних гостовања на локалном и националним телевизијама

  • новински чланци - обезбеђивање простора у штампаним медијима... интервјуи са самозаступницима и објављивање текстова везаним за активности кампање и самозаступника у свим партнерским организацијама
  • тв прилози - снимање ТВ прилога о успешним практичним примерима самозаступања или о самозаступању уопште.

3. Обезбеђивање промоције и дистрибуције филма на националном нивоу – филм који ће да буде израђен мимо кампање ће у кампањи да се више пута прикаже и промовише на свим погодним местима.( у удружењима, у медијима, у неком медијском центру или другом адекватном простору)

4. Припрема и штампање промотивног материјала (мајице, торбице, стони календари, хемијске, нешто од побројаног...)

  • припрема и штампање плаката за брендирање

5. Унутрашње бренидрање- аутобуса нпр.- одштампани плакати би требали да се истакну на видљивим позицијама у сврху повећања видљивости и препознатљивости самозаступања особа са инвалидитетом. На начин да ће се контактирати посредничке агенције за оглашавање нпр. Алма Qуатро и друге. И обезбедити транспарентност у периоду од месец дана.

6. Лобирање - јавне личности, родитељи и стручњаци ће афирмативно говорити о самозаступању - појединци који познају рад организација и група за самозаступање ће писаним и усменим путем кроз кратке видео поруке или онлине текстове дати подршку видљивости и промоцији циља кампање. Записи ће бити објављени онлине на wеб стреаници, фацебоок-у.
Креиран извештај са мониторинга права особа са инвалидитетом ће бити прослеђен свим битним актерима и доносиоцима одлука у циљу побољшања живота и лакшег остваривања права особа са инвалидитетом.