Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Партнери у пројекту " Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ИНКЛУЗИЈЕ СРБИЈЕ (АПИ Србије)

Београд, Србија

АПИ Србије је невладина, непрофитна организација која настоји да промовише укључење особа са интелектуалним тешкоћама у све области друштвеног живота, као и поштовање њихових грађанских права. Тим АПИ Србије чине стручњаци различитих профила са вишегодишњим искуством на пољу развијања социјалних услуга у заједници, од којих је најзначајнија Становање уз подршку. АПИ Србије поседује  вишегодишње искуство у јачању капацитета особа са интелектуалним тешкоћама, како би заступали своја грађанска права, кроз самоодређење и самозаступање особа са интелектуалним тешкоћам. Такође,АПИ Србије активно ради на подизању капацитета организација цивилног друштва како би у својим локалним заједницама формирале групе за самозаступање и подстиче јачање веза међу партерским организацијама и међу формираним групама за самозаступање, ради заједничког залагања за поштовање грађанских права особа са интелектуалним тешкоћама на националном нивоу.

УДРУГА ЗА САМОЗАСТУПАЊЕ

Загреб, Хрватска

Удруга за самозаступање је невладина, непрофитна удруга основана у Загребу 2003. године. Основали су је чланови скупине за самозаступање који су кроз дугогодишњи заједнички рад стекли вештине самоодређења и самозаступања. То је прва и засад једина удруга у Хрватској, али и широј регији, коју су основале особе с интелектуалним тешкоћама и једина која им омогућава да самостално изражавају своје потребе и да се боре за остваривање својих права. Основана је с циљем побољшања положаја особа с интелектуалним тешкоћама у Хрватској односно стварањем друштва у којем су особе с интелектуалним тешкоћама равноправни грађани, кроз њихово укључивање и активно суделовање у животу друштва и локалне заједнице. Удруга за самозаступање настоји у свом раду сарађивати са сличним групама у земљи и иностранству како би се покрет и идеје самозаступања прошириле и ојачале у Хрватској.

 

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ ОСОБАМА НИШ

Ниш,Србија

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш пружа помоћ особама са интелектуалним сметњама и њиховим породицама у остваривању законских и других права. Удружење иницира и учествује у свим акцијама и подржава активности за особе са интелектуалним инвалидитетом; настоји да информише јавност о особама са интелектуалним инвалидитетом, да иницира и пружа помоћ за институционалне и ванинституционалне облике заштите за своје чланове у складу са њиховим способностима; обезбеђује рехабилитацију у складу са очуваним способностима, као и рад на информисање чланова о свим променама и позитивним законским прописима; Образује родитеље за успешнији и рани третман особа са интелектуалним инвалидитетом у породичном окружењу; Окупља особе са интелектуалним тешкоћама кроз свакодневни образовни рад, рехабилитацију, радну терапију и спроводи програме - '' Дневни центар '' и '' Пауза од родитељства ''.

O пројекту Партнери у пројекту