Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Опис пројекта "Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

Општи циљ – Да се допринесе поштовању људских права особа са инвалидитетом у Србији, у складу са UNCRPD и European Disability Strategy 2010-20.

Специфични циљеви - 1)Јачање ОСИТ да преузму активну улогу у залагању за своја људска права и социјалну инклузију кроз ширење добре праксе самозаступања широм Србије, и 2) јачање утицаја ОСИТ и њихових организација цивилног друштва у спровођењу међународних и националних правних аката кроз стварање националне мреже самозаступника и њеног повезивања са Европском платформом самозаступника (ЕПСА).

Циљна група: 100 ОСИТ из 7 општина у Србији; 40 чланова породица ОСИТ, 3 националне институције, локалне власти и институције; 10 ОЦД које се баве питањима ОСИТ; други релевантни актери у Србији

Крајњи корисници: 300 ОСИТ; 1000 грађана из 7 општина у  Србији

Очекивани резултати: 1) 3 ОЦД ће стећи знања и вештине за подршку ОСИТ да преузму активну улогу у процесу доношења одлука; 2) 3 нове групе за Самозаступање ће бити формиране у Суботици, Новом Пазару и Власотинцу; 3) капацитети 4 раније успостављених група за самозаступање у Нишу, Панчеву и Новом Саду ће ојачати; 4) 100 ОСИТ ће се укључити у групе за самозаступање; 5) 50 ОСИТ ће спровести холистичко праћење људских права ОСИТ; 6) дијалог ОЦД и ОСИТ - самозаступника са  националним и локалним институцијама и представницима "политичких актера"ће бити успостављен; 7) Национална мрежа самозаступника и потпуније везе са мрежом ЕПСА ће бити развијене; 8) права која су дефинисана у UNCRPD и у Закону о  социјалној заштити Републике Србије ће бити пуније спроводена.
Главне активности: Припрема - Иницијална изградња капацитета организација цивилног друштва и самозаступника; Сензибилизација за самозаступање - усмерена ка породицама и професионалацима, широј локалној заједници и локалним властима и институцијама; Учење за самозаступање - формирање ОСИТ групе за самозаступање, тренинг о самозаступању; Изградња капацитета - семинар о јавном заступању; Семинар о праву на приступ информацијама (Еасy то реад), семинар о праћењу права ОСИТ; Мониторинг права ОСИТ на локалном нивоу - спровођење мониторинга ОСИТ, идентификације приоритета за заступање; Самозаступнички активизам - активности у локалним заједницама, дијалог са "политичким актерима" у складу са приоритетима дефинисаним током мониторинга, видео-активизам; Стварање националне мреже самозаступника и повезивање са ЕПСА - размена знања и искустава о самозаступању из ЕУ; умрежавање, приступање ЕПСА мрежи и активно учешће у активностима ЕПСА-е; Регионална конференција о самозаступању; Промотивне активности (Easy to read публикација; конференција за новинаре, веб-сајт, филмови и изложба).

O пројекту Опис пројекта