Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији

Пројекат финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру програма Европски инструменти за демократију и људска права

Font Size

Cpanel

Подаци о пројекту " Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији"

Уговарач: Делегација Европске Уније у Републици Србији
Програм: European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme (CBSS) 2014 & 2015 for Serbia
Буџетска линија: 02.01.01.06       
Референца: EuropeAid/136560/DD/ACT/RS

Назив пројекта: Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама у Србији
Број и назив компоненте програма: Лот 2
Локација:  Јужна Србија (Ниш и Власотинце), Северна Србија (Нови Сад и Суботица), Југозападна Србија(Санџак- Нови Пазар), Централна Србија (Јагодина и Панчево) и Београд, Србија

Назив носиоца пројекта: Асоцијација за промовисање инклузије Србије
Правни статус: Непрофитна, невладина организација

Укупни буџет пројекта (А): € 198,614.40
Допринос Делегације ЕУ (Б): € 188,683.68
Укупно трајање пројекта: 24 месеца

Контакт: 
Поштанска адресаАсоцијација за промовисање инклузије Србије, Кнеза Милоша 51, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 361 01 50
Факс: +381 11 361 01 50
Контакт особа: Драгомир Лукић
Адреса е-поште контакт особе: info (at) sapi.rs
Вебсајт: www.sapi.rs

O пројекту Општи подаци