Font Size

Cpanel

Опис пројекта "Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани"

У септембру 2015. године, Асоцијација за промовисање инклузије Србије започела је реализацију пројекта “Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани“ у партнерству са организацијама из 7 земаља: Србија (Центар за оријентацију друштва-ЦОД, Удружење “На пола пута” из Панчева, Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине, Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Инклузивни центар из Новог Сада,  Италија (Istituto Regionale Rittmeyer Per I Ciechi Di Trieste), Словенија (Завод за глуве и наглуве из Љубљане), Хрватска (Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара), Црна Гора (Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља), бивша југословенска република Македонија (Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља) и Босна и Херцеговина (Установа за бразовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке).

Циљ пројекта је да допринесе пуној интеграцији и грађанском учешћу особа са инвалидитетом у друштву, у складу са европским вредностима и принципима.
Специфични циљ је да се развије модел свеобухватног оснаживања особа са инвалидитетом, са посебним фокусом на особе са интелектуалним инвалидитетом, како би могли да преузму активну улогу у стварању инклузивног демократксог друштва и да утичу на процесе доношења политика на националном и  европском нивоу.

Пројекат ће користити искуства и знања из области инклузије и грађанског оснаживања особа са инвалидитетом широм земаља чланица ЕУ и земаља кандидата за чланство, у циљу јачања демократског учешћа свих грађана, укључујући оне који су на маргинама друштва. Прецизније, пројекат је фокусиран на организовање едукативних радионица, дебата и дијалога за и међу особама са инвалидитетом у 7 земаља (Србија, Италија Словенија, Хрватска, Црна Гора, бивша југословенска република Македонија и Босна и Херцеговина), укључујући пружаоце услуга и самозаступника особа са интелектуалним инвалидитетом у вези са самозаступањем, волонтирањем, интеграцијом у запошљавању и социјалним предузетништвом.

Све тематске области биће обрађене кроз размену примера добре праксе из свих земаља учесница, истражујући предуслове и могуће путеве да се добре праксе из свих партнерских земаља међусобно размењују.  Јака транснационална компонента пројекта огледаће се у једнакој заступљености пружаоца услуга и особа са инвалидитетом у свим пројектним активностима из свих земаља чланица.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

O пројекту Опис пројекта