Font Size

Cpanel

План активности

1. Припремна активност - септембар/октобар 2015. (Трст, Италија)

Током припремне фазе, изабраће се чланови пројектног тима кога ће чинити представници партнера на пројекту. Партнери ће заједно направити детаљан план имплементације, садржај свих активности, као и начин и план праћења реализације планираних активности и евалуацију. Критеријуми за избор учесника биће представљени и партнери ће делегирати учеснике на пројекту. Биће договорен план комуникације међу партнерима.

Циљ: Пројектни тим именован, сачињен детаљан план имплементације, мониторинга и евалуације, одређени критеријуми за избор учесника, комуникацијски план развијен.

2. Самозаступање тренинг модул - септембар/октобар 2015. (Јагодина и Ниш, Србија)

Тренинг Самозаступања биће организована у два дела (у трајању од по 3 дана). Тренинзи / сесије самозаступања имаче следеће тематске области које ће се бавити питањима самоопредељења, изражавања потреба, идентификације врсте потребне подршке и самооснаживање. Тренинзи ће укључивати и особе које пружају подршку особама са инвалидитетом (професионалци ) и особе са инвалидитетом, као и посебне сесије за сваку циљну групу. Учесници ће примењивати вештине у својим заједницама између и након радионица.

Циљ: Тренинзи Самозаступања ће резултирати оснаживањем и пружалаца услуга и особа са инвалидитетом. Осим тога, радионица ће служити за идентификацију примера добре праксе у овој области и развијања заједничког модела самозаступања као кључног фактора равноправног грађанског учешћа особа са инвалидитетом. То ће директно допринети способности особа са инвалидитетом да изразе своје потребе и мишљења и да одлучују о сложеним политичким питањима.

3. Радионице за вршњачку подршку и њена реализација - јануар/март 2016. (Београд, Србија)

Вршњачка подршка је развијена од стране подносиоца захтева пројекта и представља иновативан приступ подршке где су ОСИ оспособљене да пруже помоћ својим вршњацима или старијим људима у својим заједницама. Вршњачка подршка ће бити реализована кроз 2 тренинга где ће ОСИ бити у улози едукатора као искусни пружаоци подршке вршњацима.

Циљ: Укупно 40 учесника (20 пружалаца услуга и 20 особа са инвалидитетом) ће разговарати о постојећим праксама узајамне подршке и дизајнираће одговарајући модел за ову услугу, као саставни део коначног модела социјалне инклузије. То ће представљати подршку грађана за грађане на локалном нивоу, с обзиром на чињеницу да ће особе са инвалидитетом примењивати у пракси стечене вештине које су стекли радећи у тимовима кроз пружање мобилних услуга за додатних 50 корисника у њиховим општинама.

4. Волонтеризам као средство укључивања особа са инвалидитетом - децембар 2015./јануар 2016. (Вуковар, Хрватска)

Волонтеризам као потенцијално средство за социјализацију и пуно укључивање особа са инвалидитетом у локалну заједницу биће обрађено кроз тродневне радионице у којима ће учествовати сви представници пројектних партнера. Ова активност ће обезбедити смернице за оне који желе да покрену Волонтерски сервис где ће особе са инвалидитетом имати улогу волонтера што ће деловати стимулативно на њихову социјализацију. Процес волонтирања можемо рећи да представља тачку сусрета грађана са и без инвалидитета.

Циљ: Едукативни део волонтерског менаџмента развиће капацитете 20 пружалаца услуга и 20 особа са инвалидитетом које ће моћи да успоставе Волонтерски сервис и буду спремни да превазиђу све изазове који се могу појавити приликом пружања услуге. То ће бити основ за стицање јединственог искуство за особе са инвалидитетом у интеракцији с другим грађанима кроз волонтерски рад користан за заједницу. Поред тога, основане волонтерске услуге имаће ефекте на најмање 240 чланова заједнице. 

5. Програм радног ангажовања - март/јун 2016. (Нови Сад, Србија)

Програм радног ангажовања ће се састојати од тродневног семинара са циљем упознавања примера добре праксе у побољшању могућности запошљавања особа са интелектуалним тешкоћама, често лишених пословне способности и искључених из отвореног тржишта рада. Програм се заснива на пилотираном, тестираном и одобреном програму радног ангажовања од стране пројектних партнера из Србије, а који је акредитован од стране Републичког Завода за социјалну заштиту.

Циљ: Кроз програм, 20 професионалаца биће обучено како да примене програме професионалне рехабилитације и радног ангажовања особа са инвалидитетом и 20 особа са инвалидитетом које ће бити обучени како би се припремили да се придруже отвореном тржишту рада. Изазов је да се обезбеди паметан, инклузивни и одрживи раст и да се искористе сви расположиви људски ресурси који ће се решавати кроз оквире инклузивне ЕУ и националне политике.

6. Дебата о социјалном предузетништву -јул 2016. (Београд, Србија)

Дебата о социјалном предузетништву одвијаће се кроз активне дебате постојећих и потенцијалних социјалних предузетника из партнерских земаља из перспективе њихових потенцијала као средства социјалне политике и запошљавања маргинализованих група грађана. То је важна компонента економског и социјалног модела ЕУ и тема дебате. Конкретне пословне идеје ће добити подршку кроз израду бизнис плана и организацију развоја социјалног предузећа.

Циљ: 40 учесника из свих земаља учесница биће вођено кроз процес формирања социјалног предузећа размењујући искуства о социјалном предузетништву у различитим земљама. Они ће разговарати о будућности реформе социјалне политике и одрживост социјалних услуга кроз социјално предузетнишво. Разрадиће конкретна упутства за развој националне политике у области социјалног предузетништва и ЕУ политике у погледу законодавног оквира за социјално предузетништво.

7. Конференција - август 2016, (Нови Сад, Србија)

Завршна Конференција биће организована у Србији и окупиће све пројектне партнере, релевантне организације цивилног друштва, пружаоце социјалних услуга, представнике надлежног Министарства, општина и званичника ЕУ. На конференцији ће бити представљен модел који је садржан у водичу за самозаступање и социјалну инклузију, као резултат међусобне подршке грађана из ЕУ и земљама кандидатима.

Циљ: Анализа исхода пројекта од стране свих доносиоца одлука и заинтересованих страна. Конференција ће окупити организације цивилног друштва, организације особа са инвалидитетом, особе са инвалидитетом и њихове породице, општинске званичнике, представнике надлежних институција и званичнике ЕУ. Водич који обухвата модел за самозаступање и социјалну инклузију грађана са инвалидитетом понудиће низ примера добре праке у овој области и модел за његову примену.

План активности