Font Size

Cpanel

Универзитет Метрополитан у Београду, угостио је представнице Групе за самозаступање - АПИ Србије. Предавању су присуствовали студенти из различитих земаља: Шпаније, Кине, Русије, Белорусије и др. Самозаступнице су говориле о правима које остварују, указале на проблеме са којима се сусрећу особе са инвалидитетом у свакодневном животу и о задовољству животом у отвореној средини. Велико интересовање студената изазвали су резултати самозаступника у области спорта и радног ангажовања.

 

____________________________________________
Пројекат “Самозаступници за основна права особа са инвалидитетом у Србији”

Европска унија
Пројекат финансира Европска унија

у оквиру програма ЕИДХР Country Based Support Scheme 2014/2015 Пројекат спроводи
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
Партнер у пројекту
Удруга за самозаступање
Партнер у пројекту
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш

„Тродневни тренинг о самозаступању“ одржан је од 10.-12.07.2016.г. у Сисевцу у оквиру пројекта „Самозаступници за основна права особа са интелектуалним тешкоћама“ који подржава Делегација Европске Уније у Републици Србији. Сврха тренинга је унапређење компетентности за пружање подршке самозаступању на локалном нивоу, у смислу подршке самозаступничком активизму. Представници ОЦД који су похађали тренинг су: „Заједно“- Суботица, Удружење за помоћ МНРО - Нови Пазар и „Осмех“-Власотинце. Они ће у својим локалним срединама формирати Групе за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама. 

 

____________________________________________
Пројекат “Самозаступници за основна права особа са инвалидитетом у Србији”

Европска унија
Пројекат финансира Европска унија

у оквиру програма ЕИДХР Country Based Support Scheme 2014/2015 Пројекат спроводи
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
Партнер у пројекту
Удруга за самозаступање
Партнер у пројекту
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш

Реализација седме и последње пројектне активности –Завршне конференције“ у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организована је 8. јула 2016. у Новом Саду, Србија.

Конференцији је била јако посећена, а присуствовали су јој представници партнерских организација на пројекту-како стручни радници, тако и особе са инвалидитетом. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта, скупу су присуствовали: Србија- Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине , Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Центар за оријентацију друштва,  и Удружење “На пола пута” из Панчева; Италија - Регионални Институт Ритмајер из Трста; Хрватска - Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара; Босна и Херцеговина - Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке; Македонија - Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља; Црна Гора - Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља; Словенија - Завод за глуве и наглуве из Љубљане. Инклузивни центар “др Милан Петровић” из Новог Сада је имао улогу домаћина скупа.

Поред учесника испред партнерских организација на пројекту, скуп су увеличали и представници и доносиоци одлука са републичког, покрајинског и локалног нивоа, као и стручни радници из Центара за социјални рад и разних организација које се баве особама са инвалидитетом или социјалном заштитом.

Неки од примера јесу Кабинет градоначелника Новог Сада, испред кога је скупу присуствовао и помоћник градонечелника, господин Александар Петровић, Републички завод за социјалну заштиту, испед кога је скуп увеличало неколико представника укључујући директора, господин Предрага Петровића, Национална служба за запошљавање, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Заштитник грађана града Новог Сада, Центар за социјални рад града Новог Сада, Покрајински завод за социјалну заштиту, Дом за одрасла и инвалидна лица Ниш, Школа Милан Петровић из Новог Сада, Амбуланта за психијатрисјке болести “Др. Селаковић”, и остали.

Скуп је био медијски пропраћен од стране РТВ Нови Сад И РТВ Војводина.

Конференцији је присуствовало 108 учесника.

На конференцији је презентован ток имплементације пројекта, као и резултати пројекта проистекли из међусобне сарадње и активног учешћа на пројектним активнностима-семинарима и едукацијама. Свака од партнерских организација је кроз кратку презентацију представила своје учешће и конкретне спроведене акитвности-примену научених лекција на нивоу организације током пројекта, што је показало разноликост и широк дијапазон примене научених знања и вештина у различитим срединама, секторима и условима.

Најављено је издавање водича који ће уобличити модел самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, на бази пројектних резултата и међусобне сарадње.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Поштовани,

задовољство нам је да Вас позовемо да присуствујете

Завршној конференцији у оквиру пројекта

Ка Европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани”,

која ће се одржати 08.07.2016.године у 10 сати у просторијама Инклузивног центра ШОСО „Милан Петровић”, на адреси Бате Бркића бб, Нови Сад.

Тема конференције је представљање модела самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, проистеклог из међусобне сарадње и примера добрих пракси учесника на пројекту.

Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије, реализује пројекат у сарадњи са 11 партнерских орг анизација из 7 земаља: Инклузивним центром из Новог Сада, Центром за оријентацију друштва из Београда, На пола пута из Панчева, Удружењем са менталним инвалидитетом из Ниша, Школом са домом за ученике оштећеног слуха „11.мај” из Јагодине; Регионалним Институтом Ритмајер из Италије, Основном школом „Јосип Матош” из Хрватске, Установом за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар” из Босне и Херцеговине, Републичким центром за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Македонија, „Зрачак наде” из Црнe Горe и Заводoм за глуве и наглуве из Словенијe.

Пројекат подржава Европскa Унијa у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке”.

 

С поштовањем,

Др Драгомир Лукић
председник АПИ Србије

 

Кроз пројекат “ САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (“Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 24.06.2016., реализована је трећа активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Суботици за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

 

____________________________________________
Пројекат “Самозаступници за основна права особа са инвалидитетом у Србији”

Европска унија
Пројекат финансира Европска унија

у оквиру програма ЕИДХР Country Based Support Scheme 2014/2015 Пројекат спроводи
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
Партнер у пројекту
Удруга за самозаступање
Партнер у пројекту
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш

Кроз пројекат “САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 21.06.2016., реализована је друга активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Новом Пазару за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

 

____________________________________________
Пројекат “Самозаступници за основна права особа са инвалидитетом у Србији”

Европска унија
Пројекат финансира Европска унија

у оквиру програма ЕИДХР Country Based Support Scheme 2014/2015 Пројекат спроводи
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
Партнер у пројекту
Удруга за самозаступање
Партнер у пројекту
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш

Кроз пројекат “САМОЗАСТУПНИЦИ ЗА ОСНОВНА ПРАВА ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА У СРБИЈИ” (“Self-advocates for fundamental rights of PwIDs in Serbia”) подржаног од стране делегације Европске Уније у Србији, 16.06.2016., реализована је прва активност сензибилизације локалне заједнице, надлежних стручних установа, родитеља и будућих самозаступника у Власотинцу за права особа са инвалидитетом на самозаступање и учествовање у доношењу одлука.

 

____________________________________________
Пројекат “Самозаступници за основна права особа са инвалидитетом у Србији”

Европска унија
Пројекат финансира Европска унија

у оквиру програма ЕИДХР Country Based Support Scheme 2014/2015 Пројекат спроводи
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
Партнер у пројекту
Удруга за самозаступање
Партнер у пројекту
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама Ниш

Изјаве наших корисника

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
НИШТА О НАМА БЕЗ НАС.
Треба ми подршка, а на институција.
Подржи ме ! Ја могу допринети заједници на свој начин.
Ја сада имам своју собу, свој дом и приватност.
Имам право на избор и сада могу да га користим.
Кроз рад и слободно кретање стекла сам нове пријатеље.
Сада радим, зарађујем и могу да купим шта ЈА хоћу.
Упознај ме! Можда постанемо пријатељи.

Електронске новости

Посета сајта

Укупно:188714

VCNT - Visitorcounter

Активни календар

Децембар 2017
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31