Font Size

Cpanel

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

Видео о пројекту „КА ЕВРОПСКИМ ВРЕДНОСТИМА – ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО РАВНОПРАВНИ ГРАЂАНИ“ који је реализован током 2015/2016 године кроз програм Европа за грађане

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

  Канал 9 о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...
  Дневник о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским  вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је  организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...
  Новосадска ТВ о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским  вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је  организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

Реализација седме и последње пројектне активности –Завршне конференције“ у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организована је 8. јула 2016. у Новом Саду, Србија.

Конференцији је била јако посећена, а присуствовали су јој представници партнерских организација на пројекту-како стручни радници, тако и особе са инвалидитетом. Поред Асоцијације за промовисање инклузије Србије као носиоца пројекта, скупу су присуствовали: Србија- Школа са домом за ученике оштећеног слуха “11. мај” из Јагодине , Удружење са менталним инвалидитетом из Ниша, Центар за оријентацију друштва,  и Удружење “На пола пута” из Панчева; Италија - Регионални Институт Ритмајер из Трста; Хрватска - Основна школа “Јосип Матош” из Вуковара; Босна и Херцеговина - Установа за образовање одраслих “Социјално-едукативни центар” из Бања Луке; Македонија - Републички центар за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Скопља; Црна Гора - Асоцијација родитеља деце са инвалидитетом “Зрачак наде” из Пљеваља; Словенија - Завод за глуве и наглуве из Љубљане. Инклузивни центар “др Милан Петровић” из Новог Сада је имао улогу домаћина скупа.

Поред учесника испред партнерских организација на пројекту, скуп су увеличали и представници и доносиоци одлука са републичког, покрајинског и локалног нивоа, као и стручни радници из Центара за социјални рад и разних организација које се баве особама са инвалидитетом или социјалном заштитом.

Неки од примера јесу Кабинет градоначелника Новог Сада, испред кога је скупу присуствовао и помоћник градонечелника, господин Александар Петровић, Републички завод за социјалну заштиту, испед кога је скуп увеличало неколико представника укључујући директора, господин Предрага Петровића, Национална служба за запошљавање, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Заштитник грађана града Новог Сада, Центар за социјални рад града Новог Сада, Покрајински завод за социјалну заштиту, Дом за одрасла и инвалидна лица Ниш, Школа Милан Петровић из Новог Сада, Амбуланта за психијатрисјке болести “Др. Селаковић”, и остали.

Скуп је био медијски пропраћен од стране РТВ Нови Сад И РТВ Војводина.

Конференцији је присуствовало 108 учесника.

На конференцији је презентован ток имплементације пројекта, као и резултати пројекта проистекли из међусобне сарадње и активног учешћа на пројектним активнностима-семинарима и едукацијама. Свака од партнерских организација је кроз кратку презентацију представила своје учешће и конкретне спроведене акитвности-примену научених лекција на нивоу организације током пројекта, што је показало разноликост и широк дијапазон примене научених знања и вештина у различитим срединама, секторима и условима.

Најављено је издавање водича који ће уобличити модел самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, на бази пројектних резултата и међусобне сарадње.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Поштовани,

задовољство нам је да Вас позовемо да присуствујете

Завршној конференцији у оквиру пројекта

Ка Европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани”,

која ће се одржати 08.07.2016.године у 10 сати у просторијама Инклузивног центра ШОСО „Милан Петровић”, на адреси Бате Бркића бб, Нови Сад.

Тема конференције је представљање модела самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, проистеклог из међусобне сарадње и примера добрих пракси учесника на пројекту.

Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије, реализује пројекат у сарадњи са 11 партнерских орг анизација из 7 земаља: Инклузивним центром из Новог Сада, Центром за оријентацију друштва из Београда, На пола пута из Панчева, Удружењем са менталним инвалидитетом из Ниша, Школом са домом за ученике оштећеног слуха „11.мај” из Јагодине; Регионалним Институтом Ритмајер из Италије, Основном школом „Јосип Матош” из Хрватске, Установом за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар” из Босне и Херцеговине, Републичким центром за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Македонија, „Зрачак наде” из Црнe Горe и Заводoм за глуве и наглуве из Словенијe.

Пројекат подржава Европскa Унијa у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке”.

 

С поштовањем,

Др Драгомир Лукић
председник АПИ Србије

 

АПИ Србије је, као актуелни корисник програма "Европа за грађане" током 2015/16. године, имао част да присуствује конференцији/симпозијуму Европске комисије под називом "EUROPEAN CITIZENSHIP IN CHALLENGING TIMES - remember, engage, debate!", одржаној у Барселони од 31. маја до 1. јуна 2016. године. За видео снимак или више информација, можете пратити следеће линкове:

European citizenship in challenging times Remember, engage, debate!

European Citizenship in Challenging Times

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

Реализација шесте пројектне активности – тренинга под називом “ Дебата о социјалном предузетништву ”, у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, организован је у периоду од 27. – 29. маја 2016. у Охриду, Македонија. Тродневни тренинг из области развоја социјалног предузетништва садржао је следеће теме :

 1. Увод у социјално предузетништво ( Невен Маринковић, Смарт Колектив)
 2. Социјално предузетништво у Србији и ЕУ, стање, правни оквири и примери- Невен Мариновић , Смарт Колектив)
 3. Примери из праксе - рад у групама, идеје за покретање социјалних предузећа - Невен Мариновић, Смарт Колектив)
 4. Представљање идеја, анализа, групна дискусија, закључци- Невен Мариновић , Смарт Колектив)
 5. Социјално предузетништво - искуства из Македоније, Душан Томшиќ , Министарство за труд И социјалну политику Македоније
 6. Развој социјалног предузећа - Аница Спасов , Наша Кућа
 7. Искуства са студијске посете Јапану - Аница Спасов , Наша Кућа
 8. Представљање социјалног предузећа ИК студио, модел добре праксе, Јован Марковић, ОШ. Милан Петровић

Едукацији, је присуствовало укупно 47 учесника из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније, Хрватске и домаћинске организације Порака из Македоније као и представници Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Р Србије.
Целокупан рад организован је по принципу излагања презентација и сликовитог приказа схема и корака у планирању и реализацији производње наменских производа са циљем остваривања профита, али и социјалне мисије ових предузећа. Обука је подстакла и дискусију везану за законску регулативу из ове области и отворила мноштво идеја за развој социјалног предузетништва.

Циљ тренинга је био упознавање и оснаживање учесника за развијање социјалног предузетништва (удруживањем и коришћењем одрживих бизнис модела) као могућности радног ангажовања и запошљавања особа са инвалидитетом и других маргинализованих категорија.

Постигнут је висок ниво интеракције, размене идеја и ширења партнерских контаката са циљем квалитетније реализације пројектних идеја из ове области.

Пројекат траје годину дана и финансира га ЕУ кроз програм Европа за грађане и грађанке.

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана
Страна 1 од 42

Изјаве наших корисника

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
НИШТА О НАМА БЕЗ НАС.
Треба ми подршка, а на институција.
Подржи ме ! Ја могу допринети заједници на свој начин.
Ја сада имам своју собу, свој дом и приватност.
Имам право на избор и сада могу да га користим.
Кроз рад и слободно кретање стекла сам нове пријатеље.
Сада радим, зарађујем и могу да купим шта ЈА хоћу.
Упознај ме! Можда постанемо пријатељи.

Електронске новости

Посета сајта

Укупно:184669

VCNT - Visitorcounter

Активни календар

Јун 2017
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2