Font Size

Cpanel

  Канал 9 о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...
  Дневник о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским  вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је  организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...
  Новосадска ТВ о Завршној конференцији у оквиру пројекта „Ка европским  вредностима – особе са инвалидитетом као равноправни грађани“, која је  организована 8. јула 2016. у Новом Саду.
Преглед овде...

 

____________________________________________
Пројекат: Ка европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани
Српски демократски форум   Пројекат спроводи:
Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије
  Партнер у пројекту: Центар за орјентацију друштва
..   Партнер у пројекту: Удружење ’’На пола пута’’ .   Партнер у пројекту: Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
  Партнер у пројекту:Удружење МНРО Ниш .   Партнер у пројекту: Инклузивни центар
.   Партнер у пројекту: Удружење родитеља дјеце са тешкоћама у развоју "Зрачак наде" .   Партнер у пројекту: Основна школа "Јосипа Матоша" Вуковар
.   Партнер у пројекту: Socijalno-edukativni centar Banja Luka (SEC) .   Партнер у пројекту_ RITTMEYER - Регионални институт за слепе Трст
.   Партнер у пројекту: Републички центар за подршку лица са интелектуалним тешкоћама - ПОРАКА .   Партнер у пројекту: Завод за глуве и наглуве Љубљана

 

..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Поштовани,

задовољство нам је да Вас позовемо да присуствујете

Завршној конференцији у оквиру пројекта

Ка Европским вредностима - особе са инвалидитетом као равноправни грађани”,

која ће се одржати 08.07.2016.године у 10 сати у просторијама Инклузивног центра ШОСО „Милан Петровић”, на адреси Бате Бркића бб, Нови Сад.

Тема конференције је представљање модела самозаступања и социјалне инклузије грађана са инвалидитетом, проистеклог из међусобне сарадње и примера добрих пракси учесника на пројекту.

Асоцијација за промовисање инклузије Србије - АПИ Србије, реализује пројекат у сарадњи са 11 партнерских орг анизација из 7 земаља: Инклузивним центром из Новог Сада, Центром за оријентацију друштва из Београда, На пола пута из Панчева, Удружењем са менталним инвалидитетом из Ниша, Школом са домом за ученике оштећеног слуха „11.мај” из Јагодине; Регионалним Институтом Ритмајер из Италије, Основном школом „Јосип Матош” из Хрватске, Установом за образовање одраслих „Социјално-едукативни центар” из Босне и Херцеговине, Републичким центром за подршку особама са интелектуалним инвалидитетом из Македонија, „Зрачак наде” из Црнe Горe и Заводoм за глуве и наглуве из Словенијe.

Пројекат подржава Европскa Унијa у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке”.

 

С поштовањем,

Др Драгомир Лукић
председник АПИ Србије

 

SAPI, as current beneficiary of "Europe for Citizens Program" during 2015/16, had the honor to attend European commission conference/symposium "EUROPEAN CITIZENSHIP IN CHALLENGING TIMES - remember, engage, debate!", held in Barcelona from 31st of May to 1st of June 2016. For video or more infomation, use the following links:

European citizenship in challenging times Remember, engage, debate!

European Citizenship in Challenging Times

 

____________________________________________
International project: Towards European values - persons with disabilities as equal citizens
Српски демократски форум   Project implemented by
The Serbian Association for promoting inclusion- SAPI
  Project partner: Center for Society Orientation
..   Project partner: Association ’’Halfway There’’ .   Project partner: School with Dormittory for Students with Hearing and Speech Impairments "11th May" Jagodina
  Project partner: Association with Mental Dissabilities Nis .   Project partner: Inclusive Center
.   Project partner: Association of Parents of the Children with Disabilities "Ray of Hope" .   Project partner: Josip Matos Primary School
.   Project partner: Social-Educational Center – SEC .   Project partner: RITTMEYER Regional Institute for the Blind of Trieste
.   Project partner: Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disabilities - PORAKA .   Project partner: Institute for the Deaf Ljubljana

Implementation of 6th project activity – training named “Debate on social entrepreneurship”, within project “Towards European values – persons with disabilities as equal citizens” was organized in period from 27th to 29th of May 2016. in Ohrid, Macedonia. 3-day training related to development of social entrepreneurship consisted of the following topics:

 1. Introduction to Social Enterprise
 2. Social entrepreneurship in Serbia and EU, the state, legal frameworks and examples - Neven Marinović
 3. Examples from practice - group work, ideas for starting social enterprises - Neven Marinović
 4. Presentation of ideas, analysis, group discussion, conclusions - Neven Marinović
 5. Social entrepreneurship - Experiences from Macedonia, Dušan Томšiќ
 6. Development of Association for Support to Persons with Developmental Disabilities "Our House"-Anica Spasov
 7. The development of social enterprises - Anica Spasov
 8. Experiences from study visit to Japan - Anica Spasov
 9. Presentation of social enterprise IK studio, model of good practice- Jovan Marković

Education, was attended by 30 participants from Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Croatia and host organization from Macedonia, next to representatives of the Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Policy of Serbia.

The work was organized trough presentations, and picturesque presentations trough schemes and steps in planning and realization of production with a view to profit, but also the social mission of these enterprises. Training also encouraged discussion related to legislation in this area and opened a lot of ideas for the development of social entrepreneurship.

The aim of the training was to inform and empower participants to develop social entrepreneurship (pooling and use of sustainable business models) as well as the possibilities of working engagement and employment of persons with disabilities and other marginalized groups.

There has been a high level of interaction, exchange of ideas and exchange of contacts with the aim of better implementation of project ideas in this field.

The project lasts one year and is funded by the EU through the program Europe for Citizens.

____________________________________________
International project: Towards European values - persons with disabilities as equal citizens
Српски демократски форум   Project implemented by
The Serbian Association for promoting inclusion- SAPI
  Project partner: Center for Society Orientation
..   Project partner: Association ’’Halfway There’’ .   Project partner: School with Dormittory for Students with Hearing and Speech Impairments "11th May" Jagodina
  Project partner: Association with Mental Dissabilities Nis .   Project partner: Inclusive Center
.   Project partner: Association of Parents of the Children with Disabilities "Ray of Hope" .   Project partner: Josip Matos Primary School
.   Project partner: Social-Educational Center – SEC .   Project partner: RITTMEYER Regional Institute for the Blind of Trieste
.   Project partner: Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disabilities - PORAKA .   Project partner: Institute for the Deaf Ljubljana

Adult education institution "Social-educational center" (SEC) from Banja Luka, is a partner organization within "Towards European values - people with disabilities as equal citizens" encouraged by knowledge and experience exchange, has developed a training program named " Volunteers management". For further information, please follow the link.

____________________________________________
International project: Towards European values - persons with disabilities as equal citizens
Српски демократски форум   Project implemented by
The Serbian Association for promoting inclusion- SAPI
  Project partner: Center for Society Orientation
..   Project partner: Association ’’Halfway There’’ .   Project partner: School with Dormittory for Students with Hearing and Speech Impairments "11th May" Jagodina
  Project partner: Association with Mental Dissabilities Nis .   Project partner: Inclusive Center
.   Project partner: Association of Parents of the Children with Disabilities "Ray of Hope" .   Project partner: Josip Matos Primary School
.   Project partner: Social-Educational Center – SEC .   Project partner: RITTMEYER Regional Institute for the Blind of Trieste
.   Project partner: Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disabilities - PORAKA .   Project partner: Institute for the Deaf Ljubljana

Implementation of the 5th project activity, workshop / training entitled "Work engagement Program for PwDs", within project "Towards European values - people with disabilities as equal citizens", realized from 22 - 24 of April 2016 in Novi Sad , Serbia.

The three-day training on work engagement for persons with disabilities, consisted of the following topics:

 • Professional rehabilitation and Work engagement for PwDs
 • Support to work engagement of PwDs
 • Adaptation of working space and accessibility with use of assistive technology and
 • Demonstration of adapted working space
 • Work engagement program – example of good practice of School “11. May”
 • Practical work in bakery - School “11. May
 • National experiences in professional training of PwDs
 • Work in agriculture workshop for beneficiaries
 • Work engagement for people with disabilities
 • Presentation of ŠOSO Milan Petrović work center
 • Presentation of agricultural workshops
 • The example of international cooperation
 • Paper recycling workshop presentation
 • Practical work within Paper recycling workshop
 • National experiences – socially responsible work within process of support to PwDs

Training / workshop was jointly attended by professionals and beneficiaries - persons with disabilities. Next to Serbian Association for Promoting Inclusion as project beneficiary (6 representatives), the meeting was attended by partners from 7 countries: Serbia-School with boarding for pupils with hearing impairments"11. maj " from Jagodina (3 representatives), Association with mental disabilities from Nis (4 representatives), and Association" Halfway there "from Pancevo (4 representatives); Italy - Rittmeyer regional institute for the blind of Trieste (4 representatives, Croatia - Elementary school "Josip Matoš" from Vukovar (4 representatives), Bosnia and Herzegovina - Institution for Adult Education "Socio-Educational Centre" from Banja Luka (3 representatives): Macedonia - Republic center for support of persons with intellectual disabillity „Poraka“ Skopje, (4 representatives), Montenegro - Association of parents of children with disabilities "Ray of hope" from Pljevlja (4 representatives), Slovenia - Institute for deaf from Ljubljana (4 representatives).

Inclusive center "Dr. Milan Petrović " from Novi Sad (4 representatives, was the host of the meeting and has welcomed all participants, especially in the professional manner, showing all the resources and exchanging experiences related to the topic – work employment. In addition to 4 official participants in front of Inclusive center, many participants were actively included during workshops and training, both professionals and beneficiaries, since the meeting was held in their city. Inclusive center "Dr. Milan Petrović " gave a special contribution by presenting their work and experience, particularly through a tour of the work centers and practical involvement in a variety of workshops.

In addition to participants from organisations - project partners , meetings was also attended by Ms. Jasmina Stanic, which appeared in the role of a trainer in front of the Provincial Bureau of Labour, Employment and Gender Equality.

The total number of participants was 50.

The work is organized trough presentations, exchange of practical experiences and workshops, also as trough work in small groups, either for both beneficiaries and experts, either especially adjusted for beneficiaries in accordance with the subject.

The aim of the training was to introduce good practices and improve employment opportunities for people with intellectual disabilities, often deprived of legal capacity and excluded from the open labor market. The program is based on a piloted, tested and approved program of work engagement by project partner from Serbia, which is accredited by the Republic Institute for Social Protection.

The project lasts one year and is funded by the EU through the program Europe for Citizens.

____________________________________________
International project: Towards European values - persons with disabilities as equal citizens
Српски демократски форум   Project implemented by
The Serbian Association for promoting inclusion- SAPI
  Project partner: Center for Society Orientation
..   Project partner: Association ’’Halfway There’’ .   Project partner: School with Dormittory for Students with Hearing and Speech Impairments "11th May" Jagodina
  Project partner: Association with Mental Dissabilities Nis .   Project partner: Inclusive Center
.   Project partner: Association of Parents of the Children with Disabilities "Ray of Hope" .   Project partner: Josip Matos Primary School
.   Project partner: Social-Educational Center – SEC .   Project partner: RITTMEYER Regional Institute for the Blind of Trieste
.   Project partner: Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disabilities - PORAKA .   Project partner: Institute for the Deaf Ljubljana

Facultative activities of beneficiaries during implementation of 4th activity activity within project “Towards European values - persons with disabilities as equal citizens” from 18 - 20 March in Belgrade, Serbia.

The beneficiaries had the chance to visit Belgrade tourist sights, Belgrade Zoo, go out to socialize in local Mc Donald s, enjoy te party with a guitar playing in one of the units of community housing within SAPI with their new friend – beneficiaries of SAPI. This is one part of the atmosphere.

The project is one year project funded by the EU through the Programme Europe for Citizens.

____________________________________________
International project: Towards European values - persons with disabilities as equal citizens
Српски демократски форум   Project implemented by
The Serbian Association for promoting inclusion- SAPI
  Project partner: Center for Society Orientation
..   Project partner: Association ’’Halfway There’’ .   Project partner: School with Dormittory for Students with Hearing and Speech Impairments "11th May" Jagodina
  Project partner: Association with Mental Dissabilities Nis .   Project partner: Inclusive Center
.   Project partner: Association of Parents of the Children with Disabilities "Ray of Hope" .   Project partner: Josip Matos Primary School
.   Project partner: Social-Educational Center – SEC .   Project partner: RITTMEYER Regional Institute for the Blind of Trieste
.   Project partner: Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disabilities - PORAKA .   Project partner: Institute for the Deaf Ljubljana
Page 1 of 41

Изјаве наших корисника

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
НИШТА О НАМА БЕЗ НАС.
Треба ми подршка, а на институција.
Подржи ме ! Ја могу допринети заједници на свој начин.
Ја сада имам своју собу, свој дом и приватност.
Имам право на избор и сада могу да га користим.
Кроз рад и слободно кретање стекла сам нове пријатеље.
Сада радим, зарађујем и могу да купим шта ЈА хоћу.
Упознај ме! Можда постанемо пријатељи.

Електронске новости

Посета сајта

Укупно:178719

VCNT - Visitorcounter

Активни календар

July 2016
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
You are here: